УАП - Якимчук Аліна Юріївна

Адреса:

Україна, Рівненська, Рівне

Місце роботи:

Національний університет водного господарства та природокористування, доцент

Вчене звання:

доцент

Нагороди, відзнаки:

"Людина року 2009" НУВГП за посібник "Статистика"

Біографічна довідка

Народилася 23 лютого 1978 року у м. Рівному. Стаж науково-педагогічної роботи у НУВГП 16 років. У цілому за увесь період навчання та роботи у НУВГП пройшла шлях від асистента до доцента. Зокрема, у 2000 році з відзнакою закінчила навчання в Рівненському державному технічному університеті (тепер НУВГП) за спеціальністю «Адміністративний менеджмент» та здобула кваліфікацію менеджера-економіста. У 2003 році закінчила також з відзнакою Український державний університет водного господарства та природокористування (зараз НУВГП) за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища» і здобула кваліфікацію спеціаліста-еколога. З серпня 2000 року працювала асистентом кафедри регіонального управління Рівненського державного технічного університету. З вересня 2006 року зарахована старшим викладачем кафедри регіонального управління Національного університету водного господарства та природокористування. На даний час доцент кафедри державного управління та місцевого самоврядування НУВГП.

Творчі та професійні здобутки

З 2006 року кандидат економічних наук зі спеціальності «економіка природокористування і охорони навколишнього середовища». З вересня 2008 року – доцент кафедри регіонального управління НУВГП. У 2011 р. отримала звання доцента, підтверджене атестатом МОНУ. З 2009 року – доктор філософії, що підтверджено дипломом міжнародного зразка, виданого ВАК України (ДК № 040085, supplement, від 18.06.2009 р.).
Автор понад 150 наукових праць. Галузь наукових інтересів – державне управління і економіка у сфері збереження біорізноманіття. Результати наукових досліджень відображені у підручнику «Екологія біорізноманіття» (з грифом МОНмолодьспорту України, 2012 р.), одноосібних монографіях "Державна політика сталого збереження біорізноманіття" (2014 р.), «Економіка та організація природно-заповідного фонду» (2007 р.), а також у навчальних посібниках "Публічне адміністрування" (2014 р.з грифом МОНУ), («Економіка природокористування» (з грифом МОНУ, 2010 р.), «Статистика» (2008 р.), «Природно-заповідні території та об’єкти лісового фонду (організація, охорона, управління)» (2007 р.), «Природно-заповідний фонд Рівненської області» (у співавторстві, 2009 р.), «Планування діяльності підприємств у сфері товарів та послуг» (2009 р.), «Економіка автомобільного транспорту» (з грифом МОНмолодьспорту України, 2012 р.), «Формування регіонального бюджету» (з грифом МОНмолодьспорту України, 2012 р.), «Регіональна статистика» (2013 р.). Якимчук А.Ю. також є співавтором інформаційної карти «Географічний атлас Рівненської області: моя мала батьківщина». Взяла активну участь у понад 80 міжнародних науково-практичних конференціях та опублікувала понад 70 статей у наукових фахових українських та закордонних виданнях.

Усі твори цього автора