УАП - УГОДА РОЗМІЩЕННЯ ФАЙЛІВ ЕЛЕКТРОННИХ КНИГ

Дана Угода (публічна оферта) містить умови розміщення авторських матеріалів (файлів електронних книг) на «Українському авторському порталі» і є додатком (доповненням) до Умов Використання Сайту.

 

1 . ВИЗНАЧЕННЯ

Сайт: Інтернет-сайт «Український авторський портал» (www.book-ua.net), який включає в себе супутню апаратну частину, програмне забезпечення, бази даних, файли, інтерфейси, алгоритми, зареєстрованих користувачів та їх дані.

Файл електронної книги: електронний контент, скомпонований за допомогою одного з текстових редакторів чи графічних редакторів, який містить ознаки паперової книги за своєю структурою та можливістю ідентифікації, призначений для читання на настільних, портативних комп'ютерах або на спеціальному переносному пристрої, смартфонах тощо, розміщений Автором на Сайті з метою продажу.

Покупець: зареєстрований користувач Сайту, який має можливість купувати файли електронних книг на Сайті.

Автор: фізична або юридична особа, яка є автором або власником всіх прав на файл електронної книги, які він розміщає на Сайті для показу або продажу Покупцям.

Завантаження: факт передачі Автором файлу електронної книги на Сайт з метою показу та/або продажу Покупцям.

Партнери: ділові партнери та інші треті особи, які співпрацюють з Сайтом з метою показу, передачі та/або продажу файлів електронних книг Покупцям.

 

2 . ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Ця Угода регламентує відносини між Автором, громадською організацією «Рівненська обласна організація Українська Асоціація Маркетингу» (ГО «УАМ»), яка є власником Сайту, та Партнером, суб’єктом підприємницької діяльності, якому ГО «УАМ» доручила адміністрування Сайту. 

2.2. Сайт є майданчиком, на якому відбувається представлення та продаж файлів електронних книг. Ні Сайт, ні Партнер не набувають і не передають майнових, авторських та інших прав щодо розміщених на Сайті файлів електронних книг.

2.3. Сайт не несе відповідальність за зміст розміщених Автором файлів електронних книг.

2.4. Всю відповідальність за порушення авторських прав щодо файлів електронних книг покладається на Автора та після придбання файлу електронної книги – на Покупця.

2.5. Сайт забороняє завантаження будь-яких файлів електронних книг та іншого контенту, які представляють собою порушення права власності на торговельну марку, патент, авторського права, та інших аналогічних прав власності.

2.6. Автор підтверджує і погоджується, що ні Сайт, ні ГО «УАМ», ні її керівництво, службовці, співробітники, Партнери не несуть відповідальності за прямі або непрямі пошкодження, що відбулися в результаті навмисних або випадкових дій у результаті використання або неможливості використання будь-яких файлів електронних книг, представлених на Сайті.

 

3. РОЗРАХУНКИ

3.1. При завантаженні файлу електронної книги на Сайт Автор перераховує на банківський рахунок Партнера фіксовану суму оплати за надання інформаційних послуг, які Партнер надає Автору. Надання інформаційних послуг здійснюються Партнером у формі адміністрування Сайту, яке забезпечує представлення файлів електронних книг Покупцям.

3.2. Представлення файлів електронних книг Покупцям Сайт здійснює від свого імені, але за рахунок Автора.

3.3. ГО «УАМ» уповноважує Партнера самостійно встановлювати розмір фіксованого платежу за завантаження.

3.4. Автор самостійно визначає ціну за файл електронної книги, заповнюючи відповідну позицію у своєму акаунті на Сайті.

3.5. При покупці файлу електронної книги Покупець перераховує на банківський рахунок Партнера грошові кошти відповідно до ціни, визначеної Автором.

3.6. Кошти, перераховані від Покупця за файл електронної книги, Партнер перераховує на банківську карту Автора, за винятком суми відшкодування банківських витрат, комісійної винагороди Партнера, податку на дохід Автора як фізичної особи та військового збору.

3.7. У випадку зміни чинного законодавства, відповідно, змінюється перелік і ставки податків та обов’язкових платежів, які стосуються Автора як фізичної особи.

3.8. Розмір комісійної винагороди Партнера складає 30% від суми коштів, що зараховані на банківський рахунок Партнера внаслідок оплати Покупцем обраного файлу електронної книги.

3.9. Перерахування коштів Автору здійснюється протягом місяця, наступного за місяцем, під час якого відбувся продаж файлу електронної книги, за умови своєчасного надання Автором необхідної актуальної інформації для здійснення такого перерахування, а саме: вказати в розділі "Мій кабінет" Сайту свій індивідуальний податковий номер і номер карти Приватбанку для виплат. Якщо Автор не надасть цю інформацію вчасно (під час реєстрації на Сайті або одразу після опублікування електронної книги на Сайті), винагороду не буде перераховано, а буде спрямовано на розвиток Сайту.

 

4 . ПОЛОЖЕННЯ ПРО ФАЙЛ ЕЛЕКТРОННОЇ КНИГИ

4.1. Автор самостійно завантажує на Сайт файл електронної книги в різних форматах.

4.2. Сайт приймає рішення про те, чи відповідає завантажений файл електронної книги внутрішнім вимогам Сайту, які розміщені на Сайті й доступні для ознайомлення Автору.

4.3. Якщо файл електронної книги не відповідає вимогам Сайту, Партнер має право не розміщувати на сайті файл електронної книги, поки Автор не внесе відповідні коригування.

4.4. Здійснюючи завантаження файлу електронної книги на Сайт, Автор підтверджує і гарантує, що:

  • Автор має всі необхідні авторські та суміжні права на даний файл;
  • зображений об'єкт, який може бути авторською роботою третіх осіб, таким не є, або Автор має всі необхідні дозволи для створення та подальшого комерційного використання цього файлу;
  • всі файли, що містять зображення людей або приватної власності, повинні бути забезпечені відповідними дозволами;
  • якщо Автор представляє інтереси підприємства, бізнесу або групи осіб, він гарантує, що має всі необхідні документи (права), авторські та суміжні права на Файл, а також право на продаж для комерційного використання.

 

5. АДМІНІСТРУВАННЯ КОНТЕНТУ

5.1. Партнер не має можливості та не здійснює контроль над усіма завантаженнями і будь-яким іншим обміном інформацією, що проводиться з використанням Сайту, і не несе відповідальності за подібний обмін.

5.2. Партнер має право переміщати, видаляти, блокувати або редагувати будь-який контент чи файл електронної книги, який може бути визнаний як такий, що порушує дану Угоду або право на приватну чи інтелектуальну власність, або ж буде визнаний таким з будь-якої іншої причини. Автор погоджується з конфіскацією будь-яких винагород, які були виплачені за такі файли.

5.3. Автор погоджується, що Сайт використовує логін і пароль з метою ідентифікації Автора. Автор повною мірою бере на себе відповідальність за кожну дію, вчинену на Сайті будь-яким Користувачем, що використав логін і пароль Автора для входу на Сайт. Наслідки кожної подібної дії регламентуються положенням цієї Угоди.

5.4. Погоджуючись з правилами цієї Угоди, Автор заявляє і гарантує наступне:

  •          Автор має необхідні для прийняття цієї Угоди повноваження і є автором або власником всіх прав на файли електронних книг;
  •          завантажені файли електронних книг не містять шкідливого програмного коду, вірусів, «мережевих черв'яків», «троянів», не є частиною ddos-системи, не містять інші механізми або пристрої, які призначені або можуть бути використані для видалення, модифікації, порушення роботи, поломки Сайту або обладнання, комп'ютерних систем, чиіншим чином впливають на доступність або погіршення можливості використання файлів чи Сайту;
  •          Автор розміщує на Сайті повну, достатню і необхідну супровідну інформацію для здійснення ефективного продажу файлів через Сайт; дана супровідна інформація не містить неправдивих, неприйнятних або суперечливих даних;
  •          файли електронних книг та їх супровідна інформація не порушують авторські права, права власності та інші суміжні права третіх осіб.

 

6. ТЕРМІН ДІЇ ТА ПРИПИНЕННЯ УГОДИ

6.1. Дана Угода набуває чинності в момент реєстрації Автором / Покупцем акаунта на Сайті та діє аж до моменту її розірвання. Якщо для Автора / Покупця терміни та умови, зазначені тут, стають неприйнятними, йому слід розірвати цю Угоду згідно з процедурою, наведеною нижче.

6.2. Дана Угода є дійсною аж до моменту її розірвання. Автор / Покупець має право і можливість розірвати поточну Угоду в будь-який час. Для цього він повинен за 30 (тридцять) днів до розірвання направити повідомлення з використанням власної зареєстрованої на Сайті електронної скриньки. При цьому фіксована сума оплати за інформаційні послуги, яку Автор сплатив при завантаженні файлу електронної книги Партнеру, Автору не повертається. Зі свого боку, Сайт також може розірвати Угоду в будь-який момент і з будь-якої причини.

 

7. ОБМЕЖЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

7.1. Автор розуміє та приймає на себе відповідальність і ризик, який слідує за будь-яким видом використання Сайту.

7.2. Сайт, ГО «УАМ», а також її керівництво, співробітники та Партнери не несуть відповідальності за несправності будь-якого роду або припинення роботи Сайту, що може спричинити за собою втрату ділової інформації, прибутку або інші фінансові збитки для Автора або користувачів.

7.3. У будь-якому випадку, внаслідок використання Сайту в цілому або будь-яких його частин і ресурсів будь-яким чином, загальна сукупність відповідальності ГО «УАМ» та Партнера не перевищуватиме еквіваленту $5 США (П’ять доларів США).

 

8. ЮРИСДИКЦІЯ

8.1.Сайт контролюється ГО «УАМ», Україна. Сайт доступний для користування в будь-якій країні світу. Оскільки всі нормативні бази країн мають власні закони та підзаконні акти, які можуть відрізнятися від законів на території України, здійснюючи вхід на сайт, користувач погоджується з тим, що дана Угода визначається відповідно до законів України, які можуть бути застосовані в даних ситуаціях. Угода не потрапляє під юрисдикцію конвенції ООН по Контрактам для міжнародної торгівлі.

 

9. КОНТАКТИ

9.1. З усіх питань, пов'язаних з пунктами цієї Угоди, Автор може консультуватися з Сайтом з використанням контактної інформації, що вказана на сторінці Контакти.

 

10. ПІДТВЕРДЖЕННЯ

10.1. Прийняттям цієї Угоди Автор / Покупець підтверджує, що ознайомився з її змістом та розуміє його, погоджується з умовами та термінами Угоди. Також Автор / Покупець висловлює свою згоду з тим, що текст Угоди є вичерпним і повним викладенням положень співпраці між ним і інтернет-сайтом «Український авторський портал». Всі попередні угоди, домовленості та пропозиції (письмові або усні) між Автором / Покупцем і Сайтом, які стосуються предмету даної Угоди, замінюються даною Угодою.