УАП - Умови користування сайтом Український Авторський Портал

УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ

Дана угода є визначальною у питаннях використання сайту Український Авторський Портал. Додаткова інформація про умови використання сайту для різних категорій користувачів міститься на відповідних сторінках сайту: "Для читача", "Для автора", "Для букініста", "Для ментора", "Для мецената", Угода розміщення файлів електронних книг.

Доступ до матеріалів і функцій цього сайту надається користувачеві в тому випадку, якщо він приймає дані Умови використання та погоджується з ними. Факт використання користувачем даного сайту свідчить про згоду c даними Умовами використання. Якщо користувач не згоден з даними або іншими правилами використання даного ресурсу, йому слід покинути сайт.

Український Авторський Портал має право і можливість переглядати і змінювати дані Умови використання в будь-який час без повідомлення користувача. Користувач погоджується з тим, що для володіння повною та актуальною інформацією щодо правил використання ресурсу йому слід періодично переглядати даний розділ. Здійснення користувачем роботи з сайтом і використання його можливостей після публікації змін до даних Умов використання свідчить про згоду користувача зі змінами, що набрали чинності.

Користувач не має права і можливості втручатися в організацію безпеки сайту або іншим подібним чином неправомірно використовувати сайт чи інші системні ресурси, мережі та служби, доступні або які можуть бути пов'язані з даним сайтом. Користувач зобов'язується використовувати сайт виключно в рамках, дозволених законом.

1. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

Всі представлені на сайті матеріали (крім авторського контенту), включаючи систему організації і представлення матеріалів, є власністю Українського Авторського Порталу і захищені законними та підзаконними актами про інтелектуальну власність, включаючи, але не обмежуючись законом про авторське право і іншими аналогічними законами. 

За відсутності угоди з Українським Авторським Порталом необумовлені способи використання матеріалів, представлених на сайті, без письмового дозволу Українського Авторського Порталу заборонені.

Матеріали, представлені на сайті, можуть бути скопійовані та згодом використані виключно для особистого застосування користувачем в некомерційних або освітніх цілях. Також мається на увазі, що в будь-якому випадку забороняється розповсюджувати, змінювати матеріали, зокрема, видаляти або приховувати позначки про авторське право чи інші варіанти фіксування факту інтелектуальної власності. Користувач не має права створювати похідні роботи на підставі матеріалів, присутніх на сайті, або використовувати їх іншим чином.

Український Авторський Портал декларує шанобливе ставлення до конфіденційності особистої та персональної інформації осіб, з якими здійснює різні види взаємодії. Детально про порядок здійснення збору, використання та розкриття конфіденційної інформації користувача йдеться в документі "Політика конфіденційності". Користувачеві рекомендовано ознайомитися з цим документом.

Український Авторський Портал здійснює регулярне оновлення технічної, змістовної та іншої інформації на сайті. Однак Український Авторський Портал не бере на себе зобов'язання гарантувати повноту, точність і відповідність представленої на сайті інформації. Український Авторський Портал має можливість доповнювати, переглядати або видаляти інформацію, ресурси, служби, які містяться на сайті. Також Український Авторський Портал залишає за собою право внесення змін на сайт без здійснення попереднього повідомлення актуальних або потенційних відвідувачів і клієнтів.

2. ПОСИЛАННЯ НА ІНШІ САЙТИ

На сторінках сайту можуть міститися посилання на сайти третіх осіб. Подібні посилання представлені виключно для зручності користувача, проте їх наявність не означає, що вони є рекомендованими адміністрацією Українського Авторського Порталу. Також Український Авторський Портал не гарантує їх безпеку і відповідність очікуванням користувача. Український Авторський Портал не несе жодних зобов'язань у разі виникнення будь-яких пошкоджень і втрат (прямих або непрямих), що виникли в результаті використання послуг, інформації або самого факту відвідування подібних сайтів і ресурсів.

3. ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І КОМП'ЮТЕРНІ ВІРУСИ

Оскільки в ході роботи з сайтом можуть виникати збої, пов'язані з забезпеченням інтернет-з'єднання, роботою програмного забезпечення, передачі даних тощо, існує можливість виникнення ситуації, що призводить до некоректного або неповного копіювання інформації, що міститься на сторінках сайту. Аналогічно, на сторінках сайту можлива випадкова (тимчасова) наявність шкідливого коду або програмних продуктів, заражених комп'ютерними вірусами.

Український Авторський Портал не відповідає і не несе жодних зобов'язань, пов'язаних з роботою будь-якого програмного забезпечення, наявністю будь-яких комп'ютерних вірусів або інших елементів зі шкідливим кодом, наявністю руйнівних або небезпечних файлів, що можуть поширитися або іншим чином вплинути на програмне й апаратне забезпечення в результаті перегляду сайту користувачем, записами доступу до інформації або завантаженні будь-якого матеріалу з сайту. Український Авторський Портал рекомендує використовувати антивірусне програмне забезпечення чи інші захисні програми при роботі з зовнішніми веб-сайтами.

4. ФОРМАТ ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ

Зміст сайту і сам сайт надаються до перегляду та використання без будь-якого особистого втручання з боку адміністрації сайту (крім премодерації), умов і гарантій будь-якого роду, що маються на увазі і явних. У ці гарантії входять умови і зобов'язання товарного стану матеріалу. Український Авторський Портал не гарантує, що вміст сайту, його робота або сайт в цілому буде відповідати очікуванням і вимогам користувача, а також, що процес його використання буде здійснено без помилок або не буде перервано з певної причини.

5. ОБМЕЖЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

Користувач підтверджує, що розуміє та приймає на себе відповідальність і ризик, який настає за будь-яким видом використання сайту, включаючи без обмежень будь-яку інформацію або інші матеріали. Український Авторський Портал, а також його співробітники, керівництво, партнери, агенти не несуть відповідальності за несправності будь-якого роду або припинення роботи сайту, що спричинили втрату ділової інформації, прибутку або інші фінансові збитки у зв'язку з претензіями будь-якого роду, втратами, клопотаннями, діями чи іншими подіями, які виникли як у зв'язку з дією даних Умов використання, так само як і поза його юрисдикцією, включаючи без обмежень навігацію сайту, його використання, доступ до матеріалів чи їх частин, так само як і будь-яким правам, включаючи і гарантовані, навіть у разі, якщо Український Авторський Портал було попереджено про теоретичну можливість поломок такого роду, незалежно від того, чи була подія, що відбулася, і поломка наслідком посягання на інтелектуальну або іншу власність, засновані на правопорушеннях, халатності, контрактних зобов'язаннях або інших аналогічних випадках і ситуаціях, чи ні.

Загальна сукупна відповідальність Українського Авторського Порталу відповідно з використанням сайту цілком або частково, або матеріалів, представлених на ньому, в грошовому еквіваленті не перевищуватиме 5 доларів США.

6. ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ

Погоджуючись з пунктами даної угоди, користувач тим самим підтверджує готовність до відшкодування збитків або платіжних зобов'язань перед Українським Авторським Порталом, що відбулися як наслідок порушень будь-якого з перерахованих вище пунктів Умов використання, здійснених користувачем або будь-якими діючими від його імені особами.

7. ПРОЦЕДУРА ПОВІДОМЛЕННЯ І ПОДАЧІ ПРЕТЕНЗІЇ ПРО ПОРУШЕННЯ

Український Авторський Портал проявляє повагу до інтелектуальної власності і закликає інших користувачів слідувати тим самим умовам. Якщо користувач впевнений і підтверджує, що об'єкт його інтелектуальної власності був скопійований та використаний з порушенням його прав, або ж права користувача на інтелектуальну власність були порушені іншим чином, йому слід звернутися до Українського Авторського Порталу з письмовим зверненням, що включає наступну інформацію:

• фізичний або електронний підпис особи, яка уповноважена діяти від імені суб'єкта - власника авторських прав або іншої обговорюваної інтелектуальної власності;

• опис роботи або іншого виду інтелектуальної власності, що належить цьому власнику, права на яку, на думку користувача, були порушені;

• опис місця на сайті, на якому був розташований даний матеріал;

• адреса електронної пошти, номер телефону та фізичну адресу користувача;

• заяву користувача, що підтверджує наявність обгрунтованого припущення, що використання, яке стало предметом розгляду, не було дозволено законом чи власником авторського права;

• заяву з відповідно посвідченим підписом про те, що інформація, надана користувачем, є достовірною, коректною, і що автор заяви є особою, яка уповноважена діяти від імені власника авторського права або безпосередньо є цим власником.

Лист, що включає всі перераховані пункти, варто адресувати Адміністрації сайту і відсилати з використанням форми "Контакти" або електронною поштою на uapknyga@gmail.com.

Цей сайт створено, керується  і адмініструється в Україні. Сайт доступний для користування в будь-якій країні світу. Оскільки всі нормативні бази країн мають власні закони та підзаконні акти, які можуть відрізнятися від законів на території України, здійснюючи вхід на сайт, користувач погоджується з тим, що дані Умови використання визначаються відповідно до законів України, які можуть бути застосовані в даних ситуаціях.

8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Відсутність дій з боку Українського Авторського Порталу в організації або контролі чіткого виконання положень Умов використання або суміжних угод не буде і не може бути витлумачено як відмова від будь-яких прав. Якщо будь-яке з положень даних Умов використання повністю або частково не може бути здійснено на території тієї чи іншої країни і сторони не можуть дійти згоди, питання слід вирішувати в судовому порядку. У цьому разі суд може підібрати максимально близькі за змістом норми законів, згідно з якими положення даних Умов використання може бути здійснено частково або повністю.

З усіх питань, пов'язаних з пунктами даного документу, користувач може консультуватися з Українським Авторським Порталом з використанням контактної інформації, зазначеної нижче:

e-mail: uapknyga@gmail.com.

Адміністрація Українського Авторського Порталу