УАП - Маркетинг. За загальною редакцією М.В. Мальчик

Маркетинг. За загальною редакцією М.В. МальчикМаркетинг. За загальною редакцією М.В. Мальчик
Маркетинг. За загальною редакцією М.В. МальчикМаркетинг. За загальною редакцією М.В. Мальчик

Категорія:

Підручники і посібники

Рік видання:

2014

Видавництво:

НУВГП

ISBN:

978-617-601-080-7

Кількість сторінок:

444

Співавтори:

Н.А. Гонтаренко, О.В. Попко, З.О. Толчанова, Б.О. Король, О.В. Мартинюк, С.І. Коваль

У навчальному посібнику розглядаються загальні основи маркетингу, теоретичні та практичні аспекти формування і реалізації його складових. За структурою навчальний посібник побудовано за модульним принципом, найбільш зручним для глибокого і повного засвоєння курсу. Виклад теоретичного матеріалу кожного модуля доповнено практикумом, в якому наводяться питання для контролю та самоперевірки знань, теми для обговорення, контрольні тести, ситуаційні вправи та задачі. У посібнику наведено блок завдань у вигляді кросвордів, чайнвордів. Подано інформацію про видатних маркетологів сучасності, маркетинг-афоризми, термінологічний словник маркетолога. Наводяться теми випускових кваліфікаційних робіт, список літератури.
Для студентів усіх економічних спеціальностей, зокрема спеціальності "маркетинг", викладачів вищих навчальних закладів, керівників підприємств, спеціалістів, діяльність яких пов'язана з практичним маркетингом та усіх, кого цікавлять питання самостійного опанування основ ведення ефективної маркетингової політики.